Prześlij historię


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja na rzecz Kobiet
  i Planowania Rodziny, ul. Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa. Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod adresem siedziby lub mailowo pod adresem mailowym: historiekobiet@federa.org.pl.
  2) Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
  3) Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów opublikowania Pani historii na stronie www.historiekobiet.eu.
  4) Historia może być podpisana prawdziwym imieniem i nazwiskiem, prawdziwym imieniem, zmyślonym imieniem lub pseudonimem.
  5) Opublikowanie historii na stronie www.historiekobiet.eu może w przyszłości wiązać się z cytowaniem opublikowanej historii przez Fundację lub osoby trzecie.
  6) Podanie przez Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wskazanych
  w pkt 3.
  7) Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8) Posiada Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla określonego celu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu, prawo sprzeciwu oraz prawo do bycia zapomnianym.
  9) Ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Przesłanie swojej historii poprzez formularz kontaktowy lub mailowo dla celów opublikowania jej na stronie www.historiekobiet.eu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z ww. klauzulą informacyjną i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach.

  Federa